اکنون که به افتخار خدمت نائل گردیدیم تا در عرصه صنعت قدم برداریم، برای بالابردن سطح کیفی و کمی محصولات، این مجموعه تحت استانداردهای روز دنیا از جمله ASTM ، ASME، استاندارد جوشکاری AWS و گواهی‌نامه‌های استاندارد ایران، گواهی‌های ISO9001 در شاخه مدیریت تضمین کیفیت و گواهی ISO3834-2 از موسسه NISCERT کانادا در شاخه تضمین کیفیت در صنعت جوش و گواهی ISO17020 در زمینه بازرسی جوش مشغول به فعالیت می‌باشد.